Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

as persoas seleccionamos aquelas percepcións que confirman os nosos pensamentos, independentemente de se son feitos reais ou non con tal de reducir a nosa disonancia cognitivaFoi Leon Festinger, na súa teoría da disonancia cognitiva, quen formulou por primeira vez a tensión ou desarmonía interna do sistema de ideas, crenzas e emocións que percibe unha persoa que ten ao mesmo tempo pensamentos que están en conflito, ou cuxa forma de ver o mundo entra en contradición coas prácticas dominantes das que ten que formar parte.
Disonancias - CC by-nc-nd 4.0 - Isabel Iglesias Oviedo

start.txt · Última modificación: 2024/02/22 16:11 por 127.0.0.1